واحد جوشکاری

با توجه به اهمیت جوش در ساخت دستگاه های فیلتراسیون آبیاری تحت فشار شرکت آبین گستر شرق از جوش های متفاوتی در فرآیند تولید دستگاه ها استفاده می نماید. همچنین اپراتورهای جوش در شرکت آبین گستر دارای تجارب چندین ساله هستند و دارای مدارک معتبر و کاربردی مرتبط با زمینه فعالیت خود می باشند .

این شرکت در راستای ارتقای کیفیت جوش و آگاهی پرسنل واحد جوش کلاس های متعددی را با همکاری سازمان فنی و حرفه ای اقدام به برگزاری کلاس های و دریافت مدارک مرتبط با جوشکاری نموده است .

در این شرکت از دستگاه های زیر در واحد جوش استفاده میگردد .

1) رکتیفایر

2) جوش CO2

3) جوش اتوماتیک زیرپودری

در ساخت تمام دستگاه ها شامل هیدروسیکلون ، فیلتر شن ، تانک کود ، فیلتر توری در تمام مدل ها و سایزها یکی از جوش های مذکور مورد استفاده قرار میگیرد.