اهداف سازمان ( سال 98 و 99 )

1 ) ارتقاء سطح کیفیت محصولات با قیمتی مناسبتکمیل سبد محصولاتافزايش رضايت مشتريان افزایش فضای تولیدافزایش فضای انبار 2 ) درک نیاز ذینفعان و ارائه خدمات و محصولات مطابق نظر مشتری و جلب رضایت آنهاافزايش رضايت مشتريان ارتقاء سطح ارتباط با مشتریان 3 ) ارتقاء ماهیت ارزشهای سازمانی از طریق افزایش صلاحیت ، ادامه