بازدید مشتریان در کشورهای همسایه از مجموعه آبین گستر شرق گرمسار به منظور شروع همکاری های جدید ...

🗓 ۱۴۰۰/۰۱/۲۸🔰بازدید مشتریان در کشورهای همسایه از مجموعه آبین گستر شرق گرمسار به منظور شروع همکاری های جدید ...——————————کار آفرینی و  تولید عاملی فراتر از انگیزه های اقتصادی🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷گروه مهندسی آبین گستر شرقطراح و سازنده سیستم های کنترل مرکزی آبیاری تحت فشار📞 ادامه

حواشی نمایشگاه مهرماه استان گلستان

شانزدهمین نمایشگاه تخصصی ماشین های کشاورزی و سیستم های آبیاری استان گلستان در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان گلستان در تاریخ 8 لغایت 11 مهرماه 1399 با حضور شرکت های تولیدکننده و واردکننده این حوضه برگزار گردید .گروه مهندسی آبین گستر شرق گرمسار نیز به منظور نمایش محصولات و توانمندی های خود ادامه