کاتالوگ سرویس و نگهداری سیستم کنترل مرکزی

ای مجموعه در سه بخش مجزا به منظور آشنایی با سیستم های کنترل مرکزی ، مونتاژ ، نصب و بهره برداری از یک سیستم کنترل مرکزی و همچنین بخش بسیار مهم سرویس و نگهداری تدوین شده است .برای دریافت کامل کاتالوگ سرویس و نگهداری فایل موجود در پایین همین صفحه را دانلود کنید .بخش های تهیه شده در 3 دسته کلی زیر قرار ادامه