نورد

واحد تولید - نوردشرکت آبین گستر شرق برای ساخت بدنه های فیلترهای شن و تانک کودها در تمامی سایزها و همینطور ورق بدنه بالا و انباره هیدروسیکلون ها ، در تمامی سایزها از دستگاه نورد استفاده میکند .این شرکت دارای یک دستگاه نورد 12mm می باشد که تمامی ورق هایی که در مرحله برش توسط دستگاه پلاسما CNC برشکاری ادامه