کاتالوگ سیستم های تکواحدی

در طرح هایی که میزان دبی ( آبدهی ) پایین باشد  با توجه به رعایت استانداردهای فنی و طراحی استفاده از سیستم هایی با یک فیلتر شن یا هیدروسیکلون توصیه میگردد .  وقتی مقدار دبی ( آبدهی ) پایین است و برداشت آب مستقیما از چاه یا رودخانه باشد از سیستم تکواحدی سیکلون – توری استفاده میکنیم .  وقتی مقدار دبی ادامه

کاتالوگ محصولات

در این کاتالوگ دستگاه های تولید شده توسط شرکت آبین گستر شرق گرمسار به تفکیک همراه با ویژگی های فنی توضیح داده شده اند .برای دریافت کامل کاتالوگ محصولات فایل موجود در پایین همین صفحه را دانلود کنید .        برای دریافت کامل کاتالوگ محصلات شرکت آبین گستر شرق گرمسار فایل زیر را دانلود کنید . ادامه

کاتالوگ سرویس و نگهداری سیستم کنترل مرکزی

ای مجموعه در سه بخش مجزا به منظور آشنایی با سیستم های کنترل مرکزی ، مونتاژ ، نصب و بهره برداری از یک سیستم کنترل مرکزی و همچنین بخش بسیار مهم سرویس و نگهداری تدوین شده است .برای دریافت کامل کاتالوگ سرویس و نگهداری فایل موجود در پایین همین صفحه را دانلود کنید .بخش های تهیه شده در 3 دسته کلی زیر قرار ادامه