گواهینامه ها و مدارک ایزو

گواهینامه ها و مدارک ایزوشرکت آبین گستر شرق گرمسار در راستای کسب رضایت مشتریان و همکاران محترم اقدام به پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001) نموده است .بر این اساس تمام فعالیت های صورت گرفته در این شرکت تحت دستورالعمل های ایزو صورت می پذیرد .پرسنل شرکت در واحدهای تعیین شده به انجام وظایف خود ادامه

تاییدیه ساخت فیلترهای توری

تاییدیه ساخت فیلترهای توری   ادامه

تاییدیه ساخت تانک های کود

تاییدیه ساخت تانک های کود   ادامه

تاییدیه ساخت هیدروسیکلون

تاییدیه ساخت هیدروسیکلون  ادامه

تاییدیه ساخت فیلتر های شنی

تاییدیه ساخت فیلتر های شنی   ادامه

تاییدیه ها و مجوزها

تاییدیه ها و مجوزهاشرکت آبین گستر شرق گرمسار برای تولید محصولات فیلتراسیون دارای مجوز های لازم از مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی میباشد ادامه