تانک کود فلزی

تانک کود

 

تانک کود دستگاهی است که عمدتا بین فیلترهای شنی و فیلترهای توری قرار گرفته و بوسیله این دستگاه میتوان کود و مواد شیمیایی مورد نیاز را به سیستم تزریق کرد .

تانک کود دستی و تانک کود انژکتور پرکاربردترین مدل های تانک هستند . زمانیکه میزان دقیق کوددهی و غلظت محلول کود مورد نظر نباشد از تانک کود دستی و درصورت مهم بودن موارد مذکور از سیستم تزریق کود انژکتور استفاده خواهد شد .

راکتورهای تزریق کود یا تانک کودها تامین کننده و توزیع کننده مواد غذایی مورد نیاز گیاه در تمامی مراحل رشد میباشند.

به سه دلیل این مخازن در سیستم از اهمیت بالایی برخوردار هستند :

1) تزریق کودهای شیمیایی و مواد غذایی مورد نیاز گیاهان

2) تزریق سموم و دفع آفات مانند علف کش ها نماتدها و آفت کش ها و ...

3) شستشوی شیمیایی مسیر لوله های شبکه آبیاری تحت فشار و جلوگیری از انسداد قطره چکانها با استفاده از محلولهای شیمیایی

نکاتی در مورد سرویس و نگهداری تانک کودها

 

1) کودهای جامدی که در آب به سختی حل می شوند بایستی با احتیاط کامل و پس از حل شدن کامل وارد مخزن شوند. در غیر این صورت مواد معلق باقیمانده در مخزن وارد فیلترهای دیسکی شده و باعث گرفتگی آنها می شود.

2) در فصل سرما می بایست مخزن تانک از آب خالی باشد تا یخ زدگی در مخزن صورت نگیرد.

3) پس از هر بار کوددهی حتماً مخزن کود کاملاً شسته شود تا مواد شیمیایی در داخل آن باقی نمانده و باعث پوسیدگی و خرابی تانک کود نشود.

4) حتماً در باز و بسته کردن شیرهای گازی روی تانک کود دقت کافی داشته باشید و طبق دستورالعملی که قبلاً توضیح داده شد عمل نمایید تا از آسیب رسیدن به قطعه انژکتور جلوگیری شود.

5) در صورتی که سیستم در فضای باز باشد و در فصولی که به کوددهی نیازی نباشد می توان لوله کشی و مخزن فلزی را کاملاً از سیستم جدا نمود و در انبار یا مکان سرپوشیده نگهداری کرد.

6) اختلاف فشار بین ورودی و خروجی انژکتور را می توان بوسیله الکتروموتور یا نیمه بسته کردن شیر ارتباطی ایجاد کرد.

تانک کود 3600 لیتری

سیستم تزریق کود نوع دستگاه : تانک کود فلزی - قطر دستگاه (سانتیمتر) : 190 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 150 سانتیمتر - سایز لوله ورودی : 2 اینچ - سایز لوله خروجی : 2 اینچ - دبی عبوری : 8-12 لیتر بر ثانیه

تانک کود 2000 لیتری

سیستم تزریق کود نوع دستگاه : تانک کود فلزی - قطر دستگاه (سانتیمتر) : 160 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 125 سانتیمتر - سایز لوله ورودی : 2 اینچ - سایز لوله خروجی : 2 اینچ - دبی عبوری : 8-10 لیتر بر ثانیه

تانک کود 1500 لیتری

سیستم تزریق کود نوع دستگاه : تانک کود فلزی - قطر دستگاه (سانتیمتر) : 140 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 125 سانتیمتر - سایز لوله ورودی : 1 اینچ - سایز لوله خروجی : 1 اینچ - دبی عبوری : 7-9 لیتر بر ثانیه

تانک کود 1000 لیتری

سیستم تزریق کود نوع دستگاه : تانک کود فلزی - قطر دستگاه (سانتیمتر) : 110 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 120 سانتیمتر - سایز لوله ورودی : 1 اینچ - سایز لوله خروجی : 1 اینچ - دبی عبوری : 5-6 لیتر بر ثانیه

تانک کود 500 لیتری

سیستم تزریق کود نوع دستگاه : تانک کود فلزی - قطر دستگاه (سانتیمتر) : 80 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 120 سانتیمتر - سایز لوله ورودی : 3/4 - سایز لوله خروجی : 3/4 - دبی عبوری : 5-6 لیتر بر ثانیه

تانک کود 300 لیتری

سیستم تزریق کود نوع دستگاه : تانک کود فلزی - قطر دستگاه (سانتیمتر) : 60 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 120 سانتیمتر - سایز لوله ورودی : 3/4 - سایز لوله خروجی : 3/4 - دبی عبوری : 4-6 لیتر بر ثانیه

تانک کود 200 لیتری

سیستم تزریق کود نوع دستگاه : تانک کود فلزی - قطر دستگاه : 60 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 85 سانتیمتر - سایز لوله ورودی : 3/4 - سایز لوله خروجی : 3/4 - دبی عبوری : 3-5 لیتر بر ثانیه

تانک کود 120 لیتری

سیستم تزریق کود نوع دستگاه : تانک کود فلزی - قطر دستگاه : 44 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 85 سانتیمتر - سایز لوله ورودی : 3/4 - سایز لوله خروجی : 3/4 - دبی عبوری : 2-4 لیتر بر ثانیه

تانک کود 90لیتری

سیستم تزریق کود نوع دستگاه : تانک کود فلزی - قطر دستگاه : 40 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 85 سانتیمتر - سایز لوله ورودی : 3/4 - سایز لوله خروجی : 3/4 - دبی عبوری : 1-3 لیتر بر ثانیه

تانک کود 60 لیتری

سیستم تزریق کود نوع دستگاه : تانک کود فلزی - قطر دستگاه : 32 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 75 سانتیمتر - سایز لوله ورودی : 1/2 - سایز لوله خروجی : 1/2 - دبی عبوری : 1-2 لیتر بر ثانیه - مشخصات رنگ : رنگ داخلی کولتار اپوکسی ، اپوکسی پرایمر بعنوان رنگ آستر و پلی اورتان بعنوان رنگ رویه