سیستم نیمه اتوماتیک با شیرهای پروانه ای

سیستم های نیمه اتوماتیک با شیرهای پروانه ای

 

در این سیستم ها کلیه شستشوهای فیلترهای شنی  و توری و دیسکی بصورت نیمه اتوماتیک و تنها با باز و بسته کردن چند شیر امکان پذیر است .

 

سیستم های نیمه اتوماتیک با شیرهای هیدرولیکی

 

حالت دیگر سیستم های نیمه اتوماتیک استفاده از شیرهای هیدرولیکی میباشد که به تنهایی عملکرد سه راه شستشو و شیرهای آن را ایفا خواهد کرد . در این سیستم تابلویی قرار داده شده که در آن به تعداد شیرهای هیدرولیکی ، شیر 1/8 دستی وجود دارد که میتوان حالت فیلتراسیون یا بکواش کلیه دستگاه ها را به وسیله آن تعیین نمود .

سیستم نیمه اتوماتیک با شیرهای پروانه ای

پکیج کامل نوع سیستم : سیستم های نیمه اتوماتیک با شیرهای پروانه ای