فیلتر شن

فیلتر شن

 

با توجه به وجود گل و لای و مواد آلی در آب های سطحی و وجود جلبک ها در استخرهای ذخیره آب به منظور جلوگیری از انسداد لوله های شبکه آبیاری قطره ای و قطره چکان ها لزوم استفاده از دستگاه فیلترشن وجوددارد. در فیلتر های شن با گذر آب از بستر شنی ( سیلیس ) ذرات غیرقابل ترسیب و گل و لای محلول در آب حذف خوهند شد .

فیلترهای شنی تحت فشار توانائی حذف ذرات زیر را دارا میباشند:

1) املاح غیرقابل ترسیب مثل گل ولای و بی کربناتهای محلول در آب

2) مواد معلقی که بر اثر ریزش مقطعی دیواره چاههای عمیق و حرکت متلاطم رودخانه ها درآب موجود میباشد.

3) جلبک هایی که در استخر ایجاد میشوند.

مکانیزم فیلترهای شنی

در فیلتر های شنی آب ورودی با عبور از بستر سیلیسی که عمدتا از سیلیس های کوارتز با درجه خلوص بالا و ضریب یکنواختی مناسب تشکیل شده اند عبور میکند . سیلیس ها در سه لایه بندی درشت ، متوسط و ریز به ترتیب لایه درشت در کف مخزن ( روی نازل ها) سپس لایه متوسط و لایه ریز در مرحله آخر و روی دولایه قبلی ریخته میشود .
پس از عبور آب از بستر سیلیس نازل های موجود در کف مخزن فیلتر شن مانع از عبور ذرات عبورکرده از بستر سیلیس خواهند شد و در پایان آب خروجی از فیلترهای شن عاری از ذرات فیزیکی درشت خواهد بود.
پس از چند مرحله فیلتراسیون توسط فیلترهای شنی بستر سیلیسی به درجه اشباع خواهد رسید و دراین حالت فیلتر شن در برابر شدت جریان آب عبوری بیشترین میزان حد مجاز مقاومت را خواهد داشت و دراین مرحله نیاز به عملیات شستشوی معکوس یا بکواش خواهد بود

فیلتر شن 120 اینچ

فیلتر شن سایز : 120 اینچ - جنس بدنه : فلز - قطر : 240 سانتیمتر - ارتفاع : 215 سانتیمتر - سایز لوله ورودی : 6 اینچ - سایز لوله خروجی : 6 اینچ

فیلتر شن 96 اینچ

فیلتر شن سایز : 96 اینچ - جنس بدنه : فلز - قطر : 240 سانتیمتر - ارتفاع : 215 سانتیمتر - سایز لوله ورودی : 6 اینچ - سایز لوله خروجی : 6 اینچ

فیلتر شن 76 اینچ

فیلتر شن سایز : 76 اینچ - جنس بدنه : فلز - قطر : 190 سانتیمتر - ارتفاع : 215 سانتیمتر - سایز لوله ورودی : 6 اینچ - سایز لوله خروجی : 6 اینچ

فیلتر شن 68 اینچ

فیلتر شن سایز : 68 اینچ - جنس بدنه : فلز - قطر : 170 سانتیمتر - ارتفاع : 215 سانتیمتر - سایز لوله ورودی : 6 اینچ - سایز لوله خروجی : 6 اینچ

فیلتر شن 60 اینچ

فیلتر شن سایز : 60 اینچ - جنس بدنه : فلز - قطر : 150 سانتیمتر - ارتفاع : 215 سانتیمتر - سایز لوله ورودی : 6 اینچ - سایز لوله خروجی : 6 اینچ

فیلتر شن 54 اینچ

فیلتر شن سایز : 54 اینچ - جنس بدنه : فلز - قطر : 110 سانتیمتر - ارتفاع : 215 سانتیمتر - سایز لوله ورودی : 5 اینچ - سایز لوله خروجی : 5 اینچ

فیلتر شن 48 اینچ

فیلتر شن سایز : 48 اینچ - جنس بدنه : فلز - قطر : 120 سانتیمتر - ارتفاع : 200 سانتیمتر - سایز لوله ورودی : 4 اینچ - سایز لوله خروجی : 4 اینچ

فیلتر شن 40 اینچ

فیلتر شن سایز : 40 اینچ - جنس بدنه : فلز - قطر : 100 سانتیمتر - ارتفاع : 175 سانتیمتر - سایز لوله ورودی : 4 اینچ - سایز لوله خروجی : 4 اینچ

فیلتر شن 32 اینچ

فیلتر شن سایز : 32 اینچ - جنس بدنه : فلز - قطر : 80 سانتیمتر - ارتفاع : 140 سانتیمتر - سایز لوله ورودی : 3 اینچ - سایز لوله خروجی : 3 اینچ

فیلتر شن 28 اینچ

فیلتر شن سایز : 24 اینچ - جنس بدنه : فلز - قطر : 70 سانتیمتر - ارتفاع : 135 سانتیمتر - سایز لوله ورودی : 3 اینچ - سایز لوله خروجی : 3 اینچ

فیلتر شن 24 اینچ

فیلتر شن سایز : 24 اینچ - جنس بدنه : فلز - قطر : 60 سانتیمتر - ارتفاع : 130 سانتیمتر - سایز لوله ورودی : 3 اینچ - سایز لوله خروجی : 3 اینچ

فیلتر شن 20 اینچ

فیلتر شن سایز : 20 اینچ - جنس بدنه : فلز - قطر : 50 سانتیمتر - ارتفاع : 130 سانتیمتر - سایز لوله ورودی : 2 اینچ - سایز لوله خروجی : 2 اینچ

فیلتر شن 16 اینچ

فیلتر شن سایز : 16 اینچ - جنس بدنه : فلز - قطر : 30 سانتیمتر - ارتفاع : 100 سانتیمتر - سایز لوله ورودی : 2 اینچ - سایز لوله خروجی : 2 اینچ

فیلتر شن 12 اینچ

فیلتر شن سایز : 12 اینچ - جنس بدنه : فلز - قطر : 32 سانتیمتر - ارتفاع : 100 سانتیمتر - سایز لوله ورودی : 2 اینچ - سایز لوله خروجی : 2 اینچ - سایز لوله بکواش : 2 اینچ - دبی عبوری : 1-2 لیتر بر ثانیه - مشخصات رنگ : رنگ داخلی کولتار اپوکسی ، اپوکسی پرایمر بعنوان رنگ آستر و پلی اورتان بعنوان رنگ رویه