روز کار و کارگر

🗓۱۴۰۰/۰۲/۱۱ روز کار و کارگر درگروه مهندسی آبین گستر شرق گرمسار🪛🔧🔨⚒🛠⛏🪚🔩⚙️🪛🔧🔨⚒🛠——————————کار آفرینی و  تولید عاملی فراتر از انگیزه های اقتصادی🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷گروه مهندسی آبین گستر شرقطراح و سازنده سیستم های کنترل مرکزی آبیاری تحت فشار📞 023-34557409-11join 👉 ادامه

واحد های تولید در شرکت آبین گستر شرق

واحد های تولید در شرکت آبین گستر شرق فرآیند تولید فیلتراسیون در مجموعه آبین گستر شرق گرمسار در فضایی به مساحت 5000 مترمربع در قالب واحد های زیر انجام میشود1 ) واحد انبارتعریف انبار و انبارداریسرپرست انبار:فردی آشنا به دانش انبارداری و حسابداری است که یک یا چند انبار بزرگ یا کوچک را سرپرستی و اداره ادامه