واحد برشکاری

واحد برشکاریواحد برشکاری در شرکت آبین گستر شرق مرحله شروع فرآیند تولید دستگاه ها می باشد . با توجه به حساسیت و دقت برش جهت مونتاژ ، جوش ، ابعاد و اندازه های نهایی در ساخت و تولید دستگاه های کنترل مرکزی برشکاری در شرکت آبین گسار شرق با دستگاه تمام اتومات CNC با روش برشکاری پلاسما انجام می شود . ادامه