واحد رنگ آمیزی ( نقاشی )

واحد رنگ آمیزی ( نقاشی )بعد از آماده سازی سطوح کلیه دستگاه ها و لوله کشی ها و قطعات ابتدا از داخل رنگ آمیزی میشوند ، رانگ داخلی جهت رنگ آمیزی کولتاراپوکسی می باشد ، این رنگ دارای خاصیت چسبندگی بالا و پوشش بسیار مناسب ( در هر مرحله پاشش حدود 60 میکرون ) می باشد . این نوع پوشش به دو صورت غرقابی و ادامه